2006

Strategická vízia Medzinárodného menového fondu

Peter Baco (NI). – Finančné autority vrátane finančníka Georgea Sorosa už pred viac ako piatimi rokmi varovali a vyzvali vlády krajín sveta, aby prijali opatrenia na zabezpečenie stability a transparentnosti na finančných trhoch. Navrhované uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii revízie Medzinárodného menového fondu preto správne poukazuje na tú časť poslania tejto svetovej inštitúcie, ktorou je …

Strategická vízia Medzinárodného menového fondu Čítajte viac »

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013)

Peter Baco (NI). – Strategické usmernenia Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka na programové obdobie 2007-2013 je dobrý a potrebný dokument. Podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nášho výboru AGRI, lebo vylepšujú predložený návrh Rady. Vážim si a oceňujem Vašu dobrú prácu, pani spravodajkyňa McGuinness. Rozvoj vidieka má podľa tejto stratégie sprevádzať implementáciu novej, trhovo orientovanej spoločnej …

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013) Čítajte viac »

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska a súčasného predsedu Rady položená na rokovaní pôdohospodárskeho výboru EP dňa 25.1.2006 poslancom Petrom Bacom: Chcem sa spýtať pána predsedu Rady na dve oblasti: 1) V čom sú Vami predložené základné strategické smery Rakúskeho predsedníctva harmonické a v čom sú konfliktné s dlhodobou prognózou vývoja poľnohospodárstva a vidieka v EÚ? …

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska Čítajte viac »

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Peter Baco (NI). – Vážené dámy, vážení páni, odporúčam vám neschváliť predložené tri správy o tzv. reforme režimu s cukrom. Táto reforma totiž ide proti rastu, proti vidieckej zamestnanosti a proti ekonomike najzaostalejších oblastí Európskej únie, a teda aj proti Lisabonskej stratégii. Ani dobré pozmeňujúce návrhy v správach pána Fruteaua túto reformu nemôžu dostatočne zlepšiť. …

Spoločná organizácia trhu s cukrom Čítajte viac »