Baco

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom

Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni. Hlavným dôvodom reformy cukrového režimu EÚ je  nekonkurencieschopnosť ako dôsledok administratívneho riadenia tohto režimu. Bohužiaľ návrh reformy ešte rozširuje a prehlbuje pôsobenie trhovo nekonformných nástrojov. Návrh programovo smeruje proti rastu, zamestnanosti, ekonomike vidieka a vyrovnávaniu najzaostalejších regiónov. Prerokovávaný návrh otvára riziko zdecimovania pestovania cukrovej repy …

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy

Článok 160 zmluvy ustanovuje, že Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 kladie osobitnú pozornosť na zabezpečenie poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čo je prirodzené. Prečo to pripomínam? Úspech našich zámerov pri zmierňovaní regionálnych rozdielov v Európskej únii totiž priamo závisí práve …

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy Čítajte viac »

Kyjev 24. 6. 2005

Konferencia „Perspektívy rozvoja ukrainského poľnohospodárstva v rámci jeho európskych ašpirácií a vstupu do WTO“. Kyjev 24. 6. 2005 Organizátor: the National Agricultural Chamber of Ukraine jointly with the Mission of Ukraine to the EU. Vážené dámy, vážení páni, Pán Sergiy Kriuchkov z Ukrajinskej misie pri EÚ v Bruseli ma požiadal, aby som sa vyjadril k …

Kyjev 24. 6. 2005 Čítajte viac »

Dlhodobá vízia v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka

Pri rokovaniach o finančných perspektívach 20072013 sa obzvlášť prejavila potreba prepájať strednodobé rozhodnutia na dlhodobú víziu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v Európskej únii. Aké sú, teda, podľa Komisie ciele a cesty k týmto cieľom, čo považujete za najväčšie riziká a čomu by sme sa mali určite vyhnúť v agrárnej a vidieckej oblasti v Európskej únii …

Dlhodobá vízia v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP 5. 10. 2005

Vážené panie poslankyne, väzení pani poslanci, Dovoľte aby, som Vám odporučil a poprosil Vás aby ste podporili pri hlasovaní  návrh výboru AGRI, ktorý predložil spravodajca pán Janusz Wojciechowski. Chcem mu tiež poďakovať za kvalitnú a húževnatú prácu, ktorú odviedol pri príprave tohto dokumentu. Dámy a páni, schválením tohto kompromisného návrhu by sme dali najavo ochotu aspoň čiastočne eliminovať …

Vystúpenie v pléne EP 5. 10. 2005 Čítajte viac »

Rozvoj slovenského vidieka

Trenčín, 8. 4. 2005 Tlačové vyhlásenie z konferencie „Rozvoj slovenského vidieka, skúsenosti a podnety z prvého roku členstva v EÚ“ Zmiernenie veľkých ekonomických a sociálnych medzi regionálnych rozdielov sa nedarí dosiahnuť na Slovensku ani po našom vstupe do EÚ. Je to aj preto, lebo SR, hoci je najvidieckejšia krajina EÚ nedoceňuje kľúčovú váhu vidieckeho podnikania …

Rozvoj slovenského vidieka Čítajte viac »

Rozvoj slovenského vidieka, skúsenosti a podnety z prvého roku členstva v EÚ

Trenčín, 8. 4. 2005 Peter Baco, poslanec Európskeho parlamentu ako organizátor konferencie na nej predniesol úvodný príhovor. Dámy a páni, srdečne Vás vítam na konferencii „Rozvoj slovenského vidieka, skúsenosti a podnety z prvého roku členstva v EÚ“. Prajem Vám príjemný a užitočný deň. O mesiac to bude rok, čo sa aj SR a ČR stali …

Rozvoj slovenského vidieka, skúsenosti a podnety z prvého roku členstva v EÚ Čítajte viac »

Podnikateľské príležitosti, rozvoj vidieckeho priemyslu a služieb

EÚ – podpora rozvoja vidieka, Konferencia „Podnikatelské příležitosti, Rozvoj venkovského prúmyslu a služeb“, Zlín, 24. 2. 2005 Vážene dámy, vážení páni Volám sa Anton Pitoňák, pracujem v týme pána poslanca Petra Baca a podieľal som sa na spracovaní podkladov pre toto vystúpenie. V súčasnosti som zamestnaný na Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave. …

Podnikateľské príležitosti, rozvoj vidieckeho priemyslu a služieb Čítajte viac »

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Vážená pani komisárka, súhlasím s vami, že analýzy potvrdzujú, že perspektíva je len v uplatnení trhu aj v komodite cukor. Ale ako sa ukazuje, najdôležitejšie je zvládnutie obrovského spektra parciálnych záujmov, za ktorými sú tisícky profilujúcich na takto regulovanom trhu, aký máme dnes. Myslím si, že pre nás v EP, je kľúčovou otázkou, či parlament viac menej podľahne týmto …

Spoločná organizácia trhu s cukrom Čítajte viac »

Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách

Kedy sa skončí diskriminácia farmárov nových členských štátov v priamych platbách a kedy sa predpokladá celkové zosúladenie Spoločnej agrárnej politiky s prijatou ústavou? EÚ sa rozšírila, orgány EÚ prijali ústavu. Je vhodné obdobie na deklarovanie princípov, na ktorých EÚ stojí: rovnosť podmienok pre každého, odmietanie všetkých druhov diskriminácie a pod. Skutočnosť je však opačná. Napríklad …

Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách Čítajte viac »