Rok: 2015

Agrohanba

Podľa záverov konferencie, z z 27.10.2015 v Hoteli Radison Bratislava, poľnohospodárstvo SR očakáva v budúcom roku opäť pokles výkonnosti o takmer 1%. Najchudobnejšie regióny SR žiaľ takto stratia ďalšie pracovné miesta a zníži sa ich schopnosť hospodáriť. Je to zahanbujúce, lebo už teraz patrí Slovensko na koniec tabuľky pri hodnotení výkonnosti poľnohospodárstva štátov EÚ. Za …

Agrohanba Čítajte viac »

Mlieko

Mliečny Farmári v EÚ aj v SR protestujú proti politike EÚ v mlieku, ktorá ich ničí. Aktuálne nákupné ceny mlieka od farmárov sú o 14 centov nižšie ako […]

Môj vzťah k Banskej Štiavnici

Slovenská antropozofická spoločnosť ma pravidelne pozýva na svoje podujatia. Tentoraz som rád prijal pozvanie aj preto, lebo miesto konania bola Banská Štiavnica, kde mám česť byť čestným občanom. Popri nádhernom Eurytmickom programe, Shakespearového Othella, v ktorom „viditeľnou rečou“ Othello a Desdemona poukazujú na na večný súboj dobra a zla, som mal v B. Štiavnici aj iné záujmy. Zúčastnil som sa aktívne aj …

Môj vzťah k Banskej Štiavnici Čítajte viac »

Môj názor na GMO

Mimoriadne intenzívna verejná diskusia o GMO rastlinách nabáda k obozretnosti. V záujme koho je podnecovaná a o čo vlastne ide? GMO rastliny, obzvlášť […]